Over Move2Improve

Direct naar

  Close

   Wat is Move2Improve

   Move2Improve is een werkgroep van longartsen, onderzoekers en AstraZeneca. Ons doel is zorprofessionals te inspireren en ondersteunen om mensen met COPD optimaal in beweging te krijgen.

   Uit onderzoek blijkt dat te weinig beweging bij mensen met COPD is geassocieerd met een verhoogd risico op longaanvallen (Watz 2014). Wij brengen deze wetenschappelijke inzichten in beeld en ontwikkelen tools voor zorgverleners om samen mensen met COPD in beweging te brengen.

   Move2Improve from AstraZeneca Nederland on Vimeo.

   Er zit meer beweging in COPD dan u denkt!

   Kunnen versus doen

   COPD kan belangrijke gevolgen hebben voor het lichamelijk functioneren van mensen. Lichamelijk functioneren heeft betrekking op wat iemand kan (de inspanningscapaciteit) en wat iemand in het dagelijks leven doet (fysieke activiteit). Wetenschappelijk onderzoek bij mensen met COPD heeft laten zien dat deze twee aspecten maar beperkt aan elkaar zijn gerelateerd. Een goede inspanningscapaciteit betekent bijvoorbeeld niet automatisch dat iemand ook in het dagelijks leven voldoende fysiek actief is. Ook is aangetoond dat een verbetering van de fysieke capaciteit, bijvoorbeeld als gevolg van medicatie of een trainingsprogramma, niet automatisch leidt tot een toename van de fysieke activiteit. Verbeteren van fysieke capaciteit en fysieke activiteit vraagt kennelijk om een specifieke aanpak.

   Kunnen versus doen

   Om op individueel niveau keuzes te kunnen maken op welk aspect de behandeling te richten, is het ‘kunnen versus doen’ kwadrantenmodel ontwikkeld. In dit model wordt de 6-minuten loopafstand (6MWD) gebruikt als maat voor fysieke capaciteit, en het gemiddeld aantal stappen per dag (gemeten over een periode van een week) als maat voor fysieke activiteit. Met grenswaarden van een loopafstand van 70% van de referentiewaarde en 5000 stappen per dag is een indeling in kwadranten mogelijk. Op basis van het kwadrant waarin iemand zich bevindt, en de onderliggende reden waarom diegene zich in dat specifieke kwadrant bevindt, kunnen keuzes worden gemaakt voor interventies ter verbetering van het lichamelijk functioneren.

   Onderzoek

   In 2018 werd voor de eerste maal de Nationale COPD Challenge (NCC) georganiseerd. De werkgroep Move2Improve heeft hier wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld.

   De haalbaarheid werd onderzocht door het aantal startende locaties te inventariseren en het aantal patiënten dat werd benaderd en meedeed. Daarnaast werden de bevorderende en belemmerende factoren voor organisatie en deelnemers in kaart gebracht.

   De klinische effectiviteit werd onderzocht door fysieke activiteit in het dagelijks leven te meten met behulp van een stappenteller. Het gemiddelde aantal stappen per dag werd gemeten op diverse tijdspunten voor, tijdens en na de NCC.

   Resultaten

   Haalbaarheid
   In 2018 hebben op drie locaties groepen deelgenomen aan de NCC: Almere, Den Bosch en Rotterdam, georganiseerd vanuit de afdelingen longziekten van de ziekenhuizen. De belangrijkste belemmerende factor was de relatief korte voorbereidingstijd. Gezamenlijk waren er 23 deelnemers. Alle deelnemers hebben de NCC geheel volbracht.

   Klinische effectiviteit
   De belangrijkste uitkomstmaat voor de klinische effectiviteit was fysieke activiteit. Gemiddeld nam het aantal stappen per dag significant toe: van 3477±1430 voor tot 4708±1367 aan het eind van de NCC. Dit betekent een gemiddelde toename van 35% ofwel 1231 stappen per dag, wat als klinisch relevant kan worden aangemerkt.

   Wie zijn wij

   De werkgroep Move2Improve is een samenwerking tussen longartsen, onderzoekers en AstraZeneca.

   Leden van de werkgroep:

   Prof. Dr. P.N.R. (Richard) Dekhuijzen, voorzitter
   Hoogleraar Longziekten
   Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

   Dr. A.J. (Alex) van ’t Hul
   Programmadirecteur COPDnet
   Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen

   Dr. J.C.C.M. (Hans) in ’t Veen
   Longarts en opleider longgeneeskunde
   STZ expertisecentrum astma, COPD en respiratoire allergie

   Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam

   Dr. M.E.A.C. (Mariëlle) Broeders
   Longarts en opleider longgeneeskunde
   Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch

   Dr. P. (Paul) Bresser
   Longarts, unitleider en opleider longgeneeskunde
   STZ Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

   Prof. dr. M.A. (Martijn) Spruit
   CIRO+ B.V. Horn 
   Universiteit Maastricht
   Universiteit Hasselt (B)

   Dr. C.F. (Christian) Melissant
   Longarts
   Spaarne Gasthuis Haarlem en Hoofddorp

   Dr. R.S. (Remco) Djamin
   Longarts Expertisecentrum Astma en COPD
   Amphia Ziekenhuis Breda

   L. (Lindy) van Burk, MSc.
   Medical Science Liaison Respiratory
   AstraZeneca B.V.

   Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op.

   Partners

   De Nationale COPD Challenge Bas van de goor foundation Long fonds